Správca licencií je potrebný len pre verzie programu Exekútor 4.x a staršej.

http://exekutor.rotursoft.sk/downloads/keymans/3.5.0.0/KMS3_setup.exe

Kompatibilné s Windows 8