Našim zákazníkom poskytujeme vzdialenú pomoc za pomoci programu, ktorý si zákazník spustí na svojom počítači. Program vypíše jedinečné ID a heslo, ktoré oznámi pracovníkovi technickej podpory. Pracovník následne za pomoci poskytnutých údajov sa pripojí na vzdialený počítač, ktorý plne ovláda pomocou klávesnice a myši. Zákazník zároveň vidí, čo technik prevádza na vzdialenom počítači.

Po kliknutí na nasledujúci obrázok prevezmete program na vzdialenú podporu zákazníkov. 

Následne zavolajte na linku technickej pomoci na telefónnych číslach:

  • 0948 007 630
  • 0948 170 420
  • 0915 972 475
  • 0948 925 600