Vytlačiť

Našim zákazníkom poskytujeme vzdialenú pomoc za pomoci programu, ktorý si zákazník spustí na svojom počítači. Program vypíše jedinečné ID a heslo, ktoré oznámi pracovníkovi technickej podpory. Pracovník následne za pomoci poskytnutých údajov sa pripojí na vzdialený počítač, ktorý plne ovláda pomocou klávesnice a myši. Zákazník zároveň vidí, čo technik prevádza na vzdialenom počítači.

Po kliknutí na nasledujúci obrázok prevezmete program na vzdialenú podporu zákazníkov. 

Následne zavolajte na linku technickej pomoci na telefónnych číslach:

Vzdialený prístup a vzdialená podpora cez internet s programom TeamViewer Prevziať technickú pomoc k programom RoTurSoft,s.r.o.