Vítame Vás na stránkach programu, ktorý bol navrhnutý tak, aby jeho ovládateľnosť sa naviac podobala ovládaniu z čias operačného systému DOS, ale aby využíval všetky možnosti ktoré nám dnes poskytuje moderný operačný systém Windows. Ovládanie programu je orientované výhradne na klávesnicu, ale samozrejme program je možné ovládať myšou. Program využíva architektúru klient-server pri použití databázového servera Firebird SQL, ktorý poskytuje vysoký výkon a stabilitu, ktorá je už rokmi overená.

Program sa zameriava na evidovanie:

 • objednávok, rôznych poznámok, ktoré prehľadne je možné rozdeliť podľa typu, stavu vybavenia, naviazania na zákazníka. Všetky zmeny v objednávkovej časti programu sú podchytené v archíve, t.j. prípadné zmeny údajov objednávok si môžete jednoduchým spôsobom pozrieť v archíve.
 • výrobných čísiel výrobkov, ktoré slúžia ako podklad na dohľadanie dátumu nákupu a dodávateľa, samozrejme s možnosťou filtrovania.
 • reklamácie výrobkov, ktoré predajca posúva na záručnú reklamáciu k dodávateľovi.
 • servis výrobkov, ktoré predajca realizuje vlastnými prostriedkami, či sa už jedná o záručnú alebo pozáručnú opravu.
 • výkonov, ktoré predajca realizuje na viackrát a chce mať prehľad o vykonaných výkonoch s možnosťou tlače.
 • financií, ktoré sa zaznamenávajú s možnosťou členenia.
 • pošty, podľa registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku

Program obsahuje aj editor tlačových zostáv, ktoré vám umožnia kedykoľvek upraviť tlačovú zostavu a tak prispôsobiť tlačové výstupy k svojím predstavám.

Požiadavky programu:

Program je nenáročný na nároky počítača, t.j. postačí akýkoľvek počítač s operačným systémom Microsoft Windows 98 alebo vyšším. Máme skúsenosti aj s prevádzkovaním na  Windows 95, ale inštalácia programu vyžaduje aj aktualizáciu niektorých súčastí operačného systému.

Licencovanie programu:

Program je možné prevádzkovať v troch možnostiach:

 1. DEMO VERZIA - je obmedzená na zadanie 20 záznamov do jednotlivých evidencií a po prekročení nie je možné ďalej pridávať záznamy.
 2. LIGHT VERZIA - je identická ako demoverzia, ale je obmedzená na zadanie 500 záznamov. Pre možnosť použitia tejto verzie je NUTNÁ bezplatná registrácia u autora programu.
 3. PLNÁ VERZIA - je neobmedzená verzia programu, ktorá je poskytovaná za poplatok 35,00€ za prvú licenciu a každá ďalšia v cene 10% z prvej licencie. Ceny sú uvádzané bez DPH. Bližšie informácie u autora programu.

Inštalácia:

Inštalačný súbor programu Univerzálna evidencia obsahuje aj vstavaný databázový server Firebird, ktorý je určený na prevádzkovanie aplikácie pre jednoužívateľské použitie, ale je možné použiť aj na aktualizáciu ale aj na inštaláciu aplikácie pre plnohodnotný databázový server.

Popis všetkých zmien v programe

Postup inštalácie:

 1. stiahnite si najnovšiu verziu programu Univerzálna evidencia verzie 1.7.114.22 zo dňa 27. júla 2010 kliknutím na tento odkaz
 2. po dokončení sťahovania spustite súbor Evidencia_Setup.exe
 3. po preklikaní úvodných častí inštalácie sa dostanete na výber umiestnenia programu. Implicitne sa inštaluje do "C:\Objednavky"
 4. inštalácia ponúka tri typy inštalácie:
  • Úplná inštalácia, vrátane Firebird SQL Embedded servera - slúži na prvotnú inštaláciu programu, ktorý sa bude používať len ako nesieťová verzia.
  • Inštalácia vrátane databázy (vyžaduje sa plnohodnotný Firebird SQL server) - slúži na prvotnú inštaláciu programu, ktorý sa bude používať ako sieťová verzia s použitím plnohodnotného Firebird SQL servera.
  • Aktualizácia alebo klientská inštalácia (neobsahuje databázu) - slúži na aktualizáciu existujúcej inštalácie programu, alebo inštalovanie klientskej verzie na sieťovú prevádzku. Pri tomto type inštalácie sa neinštaluje žiadny databázový server, t.j. inštaláciu databázového servera a jeho súčastí musíte inštalovať samostatne pokiaľ po prvý raz inštalujete program na daný počítač. Popis inštalácie databázového servera a nastavenia programu pre sieťovú prevádzku nájdete na webovej stránke druhého produktu. Aplikácie sú z pohľadu nastavení a požiadaviek takmer rovnaké, takže dokumentácia je použiteľná aj pre tento program. Konfigurácie manažéra licencií si nevšímajte, tento program má iné spôsob kontroly licencií.
 5. po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche vytvorí ikona na spustenie a do ponuky Štart sa tiež vytvorí zložka na spustenie programu.

Odinštalovanie programu:

Program sa po nainštalovaní pridá do zoznamu inštalovaných programov v operačnom systéme, t.j. v prípade odinštalovania otvorte "Ovládací panel" "Pridať alebo odobrať programy" a vyhľadajte v zozname "Univerzálna evidencia", označte ho a kliknite na tlačítko "Zmeniť alebo odobrať" a potvrďte odinštaláciu.
Pre bezpečnosť sa pri odinštalovaní nevymazáva databáza, súbory nastavenia programu a licenčný súbor. Pre úplné odstránenie musíte odstrániť celý priečinok program manuálne!