Program dodávame formou prenájmu softvéru:

Nadobudnutie licencie softvéru v neobmedzenom počte licencií a neobmedzenej funkčnosti poskytujeme za pevnú mesačnú platbu na základe zmluvy o vykonaní služieb, kde mesačná platba je 100,-€ + DPH.  V prípade využívania dodatkových služieb sa môže po dohode odmena navýšiť o odmenu za dodatkové služby. Poplatok sa účtuje na úrad bez ohľadu na počet počítačov. Touto formou zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu softvéru minimálne jeden krát za mesiac, ktorú získavate vrámci mesačných platieb zadarmo. Všetky rozširujúce moduly a nové funkcie sú zahrnuté v mesačných platbách a sú poskytované bezplatne. Touto formou licencovania máte zaručené, že náklady na náš softvér budú vždy konštantné a klient sa v prípade záujmu stáva „spolutvorcom“ softvéru. Prevádzkujeme webovú aplikáciu na zadávanie požiadaviek na opravy, nové funkcie a vylepšenia, ktorá slúži na vzájomnú komunikáciu a pripomienkovanie zmien v programe. Softvér sa stáva spoločným dielom, kde jeho hlavnou úlohou je čo najviac zjednodušiť a zefektívniť vašu každodennú prácu.

V prípade, že sa rozhodnete prejsť z konkurenčného softvéru, sme schopní zabezpečiť migráciu údajov do našej databázy. Cena konverzie jednej údajovej základne je spoplatnená sumou 250,- € + DPH. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

  • Individuálne školenie užívateľov programu - 30,- € / hodina
  • Vytvorenie/úprava šablóny do programu - 2,- € / šablóna
  • Servisný zásah - oprava poškodených údajov v databáze, obnova údajov zo zálohy po chybe používateľa - 50,- € / hodina
  • Prirážka pri servisnom zásahu mimo pracovnú dobu v pracovnom dni (00:00-08:00 a 16:00 - 24:00) - +50%
  • Prirážka pri servisnom zásahu počas víkendu a štátnych sviatkov - +100%
  • Dodatočná prirážka pri servisnom zásahu bez platnej zmluve o poskytovaní služieb - +100%
  • Cestovná náhrada v mieste požiadavky klienta - 0,40 € / km (účtovaná najazdená vzdialenosť z Levíc a späť do Levíc)

Cenník je uvedený bez DPH a platný od 18.04.2020.