Vítame Vás na stránkach programu, ktorý bol navrhnutý tak, aby jeho ovládateľnosť sa naviac podobala ovládaniu z čias operačného systému DOS, ale aby využíval všetky možnosti, ktoré nám dnes poskytuje moderný operačný systém Windows. Ovládanie programu je orientované hlavne na klávesnicu, ale samozrejme program je možné ovládať myšou. Program využíva architektúru klient-server pri použití databázového servera Firebird SQL, ktorý poskytuje vysoký výkon a stabilitu, ktorá je už rokmi overená.

Program sa zameriava na evidovanie komletnej agendy ZO SRZ a evidenciu a vyhodnotenie pretekov LRÚ Plávaná.
Program obsahuje aj editor tlačových zostáv, ktoré vám umožnia kedykoľvek upraviť tlačovú zostavu a tak prispôsobiť tlačové výstupy k svojím predstavám. Program tlačí s použitím prostredkov operačného systému Windows, t.j. tlač je možná na akúkoľvek tlačiareň, ktorá je operačným systémom podporovaná alebo výrobca dodal ovládače pre danú tlačiareň.
Detailnejší popis programu nájdete v manuály programu.

Požiadavky programu:

Program je nenáročný na nároky počítača, t.j. postačí akýkoľvek počítač s operačným systémom Microsoft Windows 98 alebo vyšším. Máme skúsenosti aj s prevádzkovaním na  Windows 95, ale inštalácia programu vyžaduje aj aktualizáciu niektorých súčastí operačného systému.

Licencovanie programu:

Program je možné prevádzkovať v dvoch možnostiach:

 1. DEMO VERZIA - je obmedzená na zadanie 20 záznamov do jednotlivých evidencií a po prekročení nie je možné ďalej pridávať záznamy.
 2. PLNÁ VERZIA - je neobmedzená verzia programu, ktorá je poskytovaná za poplatok. Bližšie informácie u autora programu.

Aktualizácia na aktuálnu verziu z verzie 1.5 alebo 1.6:

Všetky základné organizácie, ktoré získali licenciu na prevádzkovanie programu vrámci generálnej licencie, ktorú zakúpila Rada SRZ Žilina potrebujú aktualizáciu licenčného súboru na verziu 1.7. Licenčný súbor sa posiela na základe záväznej objednávky priamo autorovi programu písomnou formou (e-mail, pošta). Cena licencie na verziu je 50
,00€, ktoré sa vyfakturujú priamo objednávateľovi. Licencia sa štandardne doručuje elektronickou cestou (e-mail), alebo za príplatok 5,00 na CD médiu poštou. V rámci licencie je zahrnutá podpora programu na jeden rok od zakúpenia aktualizácie. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Inštalácia:

Inštalačný súbor programu Evidencia ZO SRZ obsahuje aj vstavaný databázový server Firebird, ktorý je určený na prevádzkovanie aplikácie pre jednoužívateľské použitie, ale je možné použiť aj na aktualizáciu ale aj na inštaláciu aplikácie pre plnohodnotný databázový server.

Popis všetkých zmien v programe

Upozornenie: Pred inštaláciou aktualizácie programu vykonajte zálohovanie databázy. Pri plnej verzii programu skontrolujte či vaša licencia je vystavená na verziu vyššiu alebo rovnú ako verzia, ktorú sa chystáte inštalovať. Podrobnosti nájdete v manuály programu.

NEPREHLIADNITE: Aktuálna verzia programu obsahuje export sumarizácie úlovkov v elektronickej podobe pre Radu SRZ. Pre správny export údajov je nutné skontrolovať:

 • správnosť zadania spracovávanej ZO v nastaveniach programu
 • prítomnosť čísla ryby v číselníku druhov rýb. Týka sa to len rýb, ktoré vstupujú do sumarizácie úlovkov
 • správnosť definície typu vody u revírov, ktoré vstupujú do sumarizácie úlovkov

Tabuľka definície čísiel rýb je k dispozícii v manuály programu, ktorý si môžete stiahnúť.

Postup inštalácie:

 1. stiahnite si najnovšiu verziu programu Evidencia ZO SRZ verzie 1.7.267.36 zo dňa 04. apríla 2016 kliknutím na tento odkaz
  archívna verzia (1.6.251.28 zo dňa 08. júla 2009)
  archívna verzia (1.5.233.19 zo dňa 21. februára 2008)
 2. po dokončení sťahovania spustite súbor Rybar_Setup.exe
 3. po preklikaní úvodných častí inštalácie sa dostanete na výber umiestnenia programu. Implicitne sa inštaluje do "C:\Rybar"
 4. inštalácia ponúka tri typy inštalácie:
  • Úplná inštalácia, vrátane Firebird SQL Embedded servera - slúži na prvotnú inštaláciu programu, ktorý sa bude používať len ako nesieťová verzia.
  • Inštalácia vrátane databázy (vyžaduje sa plnohodnotný Firebird SQL server) - slúži na prvotnú inštaláciu programu, ktorý sa bude používať ako sieťová verzia s použitím plnohodnotného Firebird SQL servera.
  • Aktualizácia alebo klientská inštalácia (neobsahuje databázu) - slúži na aktualizáciu existujúcej inštalácie programu, alebo inštalovanie klientskej verzie na sieťovú prevádzku. Pri tomto type inštalácie sa neinštaluje žiadny databázový server, t.j. inštaláciu databázového servera a jeho súčastí musíte inštalovať samostatne pokiaľ po prvý raz inštalujete program na daný počítač. Popis inštalácie databázového servera a nastavenia programu pre sieťovú prevádzku nájdete v dokumente sieťovej inštalácie programu.
 5. po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche vytvorí ikona na spustenie a do ponuky Štart sa tiež vytvorí zložka na spustenie programu.

 

Riešenie prípadných problémov:

V prípade problémov s prevádzkovaním programu sa vyskytne chyba napr. "bad parameters on attach or create database CHARACTER SET WIN1250 is not defined." nainštalujte runtime balík od spoločnosti Microsoft pre beh programov preložených MS Visual C++ 2005, ktorý je k dispozícii tu, alebo priamo na stránkach spoločnosti Microsoft tu.

Odinštalovanie programu:

Program sa po nainštalovaní pridá do zoznamu inštalovaných programov v operačnom systéme, t.j. v prípade odinštalovania otvorte "Ovládací panel" "Pridať alebo odobrať programy" a vyhľadajte v zozname "Evidencia ZO SRZ", označte ho a kliknite na tlačítko "Zmeniť alebo odobrať" a potvrďte odinštaláciu.
Pre bezpečnosť sa pri odinštalovaní nevymazáva databáza, súbory nastavenia programu a licenčný súbor. Pre úplné odstránenie programu po odinštalácii musíte odstrániť celý priečinok program manuálne!