Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pridaná súčinnosť s Centrálnym registrom exekúcií. Videonávod nájdete tu.
  • aktualizovaná vizuálna stránka programu
  • zobrazenie odoslanej pošty v spise
  • hromadná tlač označených dokumentov v spise
  • možnosť definovať, na ktorú tlačiareň sa vytlačí obálka
  • možnosť hromadne tlačiť dokumenty podľa dvoch šablón. Umožní to tlač napríklad príkazu na začatie a exekučného príkazu
  • možnosť zadať nešpecifikovanú osobu pri hromadnej tlači, kde môžete definovať napr. zamestnávateľa, ktorému posielate dokument vo viacerých spisoch

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií