Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • komunikačný modul súčinností s bankami upresnostňuje v odosielaní nové žiadosti oproti opakovaným
  • možnosť obmedzenia počtu opakovaných súčinností s bankami, ktoré zabezpečí rovnomernejšie rozloženie opakovaných súčinností s bankami
  • v nastaveniach programu je možné nastaviť, aby súčinnosť s Registrom obyvateľov bola vykonávaná na základe krstného mena a dátumu narodenia. Táto možnosť bola zavedená preto, aby sa úrad mohol rozhodnúť, že či chce zisťovať osoby aj v prípade, že kombinácia meno, priezvisko a dátum narodenia vráti negatívny výsledok.
  • program upozorňuje po stlačení klávesy ESC pri zadávaní nového spisu, že spis ešte nie je uložený
  • automatické opakovanie súčinností s bankami bolo presunuté do komunikačného modulu, aby užívateľ nebol blokovaný pri spustení automatického opakovania pri spustení programu
  • v detailoch kontaktu boli pridané aj súčinnosti s online Registrom obyvateľov

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií