Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pri bezdomovcovi bez ulice, súpisného a orientačného čísla posielať nulu do Sociálnej poisťovne
  • upravený vzorec na výpočet DPH
  • univerzálny import spisov nastaví správne "vymôcť pre"
  • implementovaný import dávky z Justičnej pokladnice
  • pridaný systémový SQL dotaz na zostavu pre oprávneného "Prehľad spisov oprávneného"
  • úprava komunikačného modulu po zmene štruktúry tabuľky prehľadu úhrad Sociálnej poisťovne, kde načítavalo nesprávne údaje od 9.2.2017
  • možnosť nastaviť v nastaveniach programu, že po vyhľadaní osoby v RFO sa vráti viacero záznamov na tú istú osobu, tak program automaticky vyžiada detaily o osobe. Pokiaľ vyhľadanie získa viacero záznamov na viac ako jednu osobu, tak sa automatické vyžiadanie nenastaví a používateľ musí zvoliť, na ktorú osobu chce získať detaily
  • implementované knihy pohľadávok a záväzkov
  • možnosť nastaviť šablóny, že ponúkať iba na spisoch, kde dátum podania návrhu je v rozmedzí dvoch dátumov. Užitočná funkcia, pokiaľ po zmene zákona chceme nastaviť starú šablónu, aby bola ponúkaná iba na staré spisy z obdobia, keď šablóna platila

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií