Pokiaľ ste doposiaľ nemali nastavené šablóny na automatické dosadzovanie dátumov do spisov podľa dátumu vytvorenia dokumentu, od verzie 3.4.1526.357 je možné dodatočne nastaviť všetky spisy podľa vytvorených dokumentov.

Dôležité je, aby ste do nastavili všetky používané šablóny, ktoré by mali zadávať dátumy do spisu.

V nasledujúcom obrázku je zobrazené nastavenie šablóny upovedomenia o začatí exekúcie:

Keď nastavíte všetky šablóny, tak spustite automatickú úpravu všetkých spisov, ktoré nemajú zadané dátumy za pomoci služby v špeciálnych službách:

POZOR: Funkcia môže trvať značnú dobu v závislosti od počtu spisov a dokumentov. Doporučujeme funkciu spustiť v čase, keď počitač, ktorý na vykonanie použijete nebudete potrebovať na prácu. Ideálne je spustenie na serveri po pracovnej dobe.