Príklad siete:

  • Názvy počítačov a ich IP adresy:
   Server (192.168.0.1) - bude slúžiť ako server
   Rasto (192.168.0.2) - klientská stanica
   Monika (192.168.0.3) - klientská stanica
   Gitka (192.168.0.4) - klientská stanica

 

 • Program sa bude inštalovať na serveri do adresára "C:\Exekutor"

Postup inštalácie:

 • Na počítač, ktorý bude slúžiť ako server nainštalujte program spôsobom, ktorý je identický s inštaláciou lokálnej verzie s plnohodnotným FireBird SQL serverom. Popis postupu je umiestnený v článku Inštalácia sieťovej verzie programu. Otestujte funkčnosť programu na serveri. Pokiaľ program nevykazuje žiadne potiaže môžete pokračovať v inštalácii nasledujúcim bodom.
   
 • Povoľte porty TCP 3050 a TCP 3333 na Firewall v smere do servera.

 • Skontrolujte sieťovú komunikáciu protokolu TCP/IP po intranetovej sieti. 

 • Nastavte zdieľanie adresára programu "C:\Exekutor" na serveri plnými právami a pomenujte zdieľaný prostriedok názvom "Exekutor". 

 • Pokiaľ prevádzkujete na serveri Windows NT,2000,XP Pro,2003 tak nastavte plné práva pre užívateľov, ktorí budú pristupovať k adresáru C:\Exekutor.
  Pre bezpečnosť pred náhodným vymazaním, prepísaním alebo iným poškodením zamedzte prístup do adresára "Data" v ktorom sa nachádza databáza programu (štandardne "C:\Exekutor\Data"). Prístup zamedzujte len užívateľom,žiadnom prípade nie systému alebo administrátorovi! 

 • V súbore "Exekutor.ini" opravte v riadku "Database=" cestu k databáze aby názov servera sa vymenil za IP adresu servera. Zamedzíme tým vytáčanie internetu modemom na Windows 98,ME. Príklad:
  Database=Server:C:\Exekutor\Data\Exekutor.fdb opravte na
  Database=192.168.0.1:C:\Exekutor\Data\Exekutor.fdb
   
 • V súbore <em>"Exekutor.ini" opravte v riadku "Reports=" cestu k tlačovým zostavám. Cestu zadávajte vždy v tvare UNC aby bol rovnaká v rámci celej sieti.
  Príklad:
  Reports=C:\Exekutor\Reports
  opravte na
  Reports=\\server\Exekutor\Reports
   
 • Spustite inštalačný program Firebird SQL servera a vo voľbách nastavte v rozbaľovacom zozname, že chcete inštalovať iba "Minimum client install - no server, no tools".
   
 • Na klientských počítačoch vytvorte zástupcu programu Exekútor na pracovnú plochu zo súboru "C:\Exekutor\Exekutor.exe" umiestnenom na serveri. 

Poznámka: Odborníci z oblasti počítačov budú možno namietať, že sa "chválime" architektúrou klient-server a v skutočnosti doporučujeme inštalovať aj tak celý program na server z ktorého si to všetci spúšťajú. Samozrejme je možné nainštalovať program presne podľa "špecifikácie myšlienky" klient-server, t.j. program a FireBird klient inštalovaný na každej pracovnej stanici, ale aby sme umožnili rýchlejší update, konfiguráciu,... je výhodnejšie inštalovať to podľa horeuvedeného popisu. Skoro každý exekútorský úrad má svojho väčšinou externého správcu počítačou, ktorému sa týmto značne urýchľuje práca a pre exekútora to má význam v nižších nákladoch na údržbu. Program je aj napriek horepopisovanej konfigurácii fungujúci na princípe klient-server, len s tým drobným rozdielom že vykonávací,konfiguračný súbor, súbory tlačových zostáv sú umiestnené na inom počítači, kde platí že to vôbec nemusí byť server!