Od 1.2.2014 vstúpila Slovenská republika do nového platobného systému SEPA (Single Euro Payments Area), kde sa na identifikáciu používajú čísla účtov v medzinárodnom formáte IBAN a pre medzištátny styk SWIFT kód banky. Pre správne nastavenie programu je potrebné existujúce čísla účtov skonvertovať na IBAN a SWIFT.

1. Čísla bankových účtou exekútorského úradu upravte v číselníku bankových účtov exekútorského úradu, program Vám bude v prípade správnych údajov dopĺňať IBAN a SWIFT automaticky, kde zobrazený účet zapíšte späť do evidencie:

 

 

2. Čísla účtov klientov je možné automaticky skonvertovať pomocou krokov:

 

 

 

v prípade, že sa niektoré bankové účty neskonvertovali do IBAN alebo nemajú zadaný SWIFT, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná o chybné čísla účtov alebo neexistujúci kód banky (zväčša zaniknuté kódy bánk).