Program pri spustení v novom roku začne upozorňovať na nenastavenú zákonnú odmenu exekútora pre nový rok.

 Pokiaľ sa nemenila výška odmeny v novom roku, tak stačí vykonať zmenu platnosti zákonnej odmeny v minulom roku opravou záznamu:

 

Pridáme nový účtovný rok:

Poďalšie je potrebné vytvoriť nové číselníky pre nový rok v "Služby a nastavenia"/"Pripravené zoznamy" kliknutím na "Prevod číselníkov zo starého roka", zadefinovaním z ktorého roka sa majú prevádzať číselníky.

 

Pre správne fungovanie fakturácie je potrebné nastaviť číslovanie faktúr:

Opravte označenie číslovania faktúr:

Na každom počítači ukončite program a spustite ho znova, aby sa aplikovali všetky nastavenia.