V tomto návode sa vysvetľuje, ako nastaviť šablóny, aby automaticky dosadzovali dátum vytvárania dokumenty do dátumov rôznych úkonov a zároveň spätne nastaviť dátumy úkonov na základe už vytvorených dokumentov.