Vysvetľuje nastavenie programu na vlastné číslovanie odoslaných faktúr.