Videonávod vysvetľuje nastavenie programu pre rozúčtovanie platby od povinného, rozúčtovanie platieb bankového výpisu, vytvorenie prevodného príkazu a spracovanie platieb potvrdzujúcich odoslané platby.