http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/554/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 554+

[~] Mantis 1989: odpoveď REGOB, ak v otvorenej odpovedi zaškrtnem žiadosť už bola spracovaná, program ju nedá ako spracovaná..urobí tak iba....
[~] Mantis 1993: spracovanie odpovede REGOB-uvediem ako spracovaná, program sám zmení na inej už spracovanej odpovedi stav na nespracovaná
[+] Mantis 2000: Filtrovanie záznamov v CRE na základe výsledku komunikácie
[~] Mantis 2001: Výmena serverového certifikátu CRIFu komunikácie s bankami