http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/558/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 558+
[~] Mantis 2016: Komunikácia s bankami - 02900 - preťažený systém
[~] Mantis 2017: Problém s nepovinnými položkami v komunikácii s bankami
[~] Mantis 2018: Problém pri odosielaní príkazu do banky z dôvodu chýbajúceho MsgID súčinnosti