http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/564/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 564+
[~] Mantis 2069: Komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou posiela nové žiadosti namiesto opakovaných
[~] Mantis 2070: Pri zadaní hormadnej požiadavky na stavy účtov komunikačný modul neodošle názov zahraničnej firmy
[+] Mantis 2064: #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_TEXT_NO1 - nový zást.reťazec - do riadku
[+] Mantis 2065: #$SPIS_ISTINA_ET - nový zást. reťazec na istinu podľa exekučného titulu
[~] Mantis 2071: Chyba pri odoslaní denného úroku do zaplatenia uvedeného v spise v promile do banky
[+] Mantis 2074: Hromadné generovanie príkazov do bánk s následnou tlačou dokumentu do spisu
[~} Mantis 2075: Chyba pri prijímaní odpovedí na skupinové žiadosti od bánk
[+] Mantis 2076: Export poštového podacieho hárku do formátu XLS