http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/568/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 568+
[~] Mantis 2116: RFO - archivovaná súčinnosť v stave nájdená osoba so príznakom získania detailu spôsobí pád komunikačného modulu
[~] Mantis 2117: Znovunačítanie informácií o subjekte pri chybe získania zoznamu vozidiel
[~] Mantis 2119: Pri bezdomovcovi zasielať orientačné a súpisné číslo =0 v žiadosti o súčinnosť so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 2120: DPH vzorec
[~] Mantis 2123: Univerzálny import spisov nenastaví "Vymôct pre" v príslušenstve podľa číselníka
[+] Mantis 2126: Import dávky spisov Justičnej pokladnice
[+] Mantis 2127: Systémový SQL dotaz na zostavu pre oprávneného "Prehľad spisov oprávneného"
[~] Mantis 2129: Prehľad úhrad pohľadávok Sociálnej poisťovne bol od 9.2.2017 zmenený
[+] Mantis 2130: RFO - pokiaľ vyhľadanie osoby nájde len jedno ID osoby umožniť nastaviť automatické získanie detailu osoby
[~] Mantis 2131: V detaily osoby v adresári sa nezobrazujú v zozname elektronických súčinností záznamy z RFO
[+] Mantis 2137: Kniha pohľadávok a záväzkov
[+] Mantis 2138: Šablóny ponúkať podľa dátumu podania návrhu na spise