http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/578/Exekutor_Setup.exe

--- Exekútor - build 578+

[+] Mantis 2258: Nové verzie formulárov výkazu exekútora pre OS BB
[~] Mantis 2261: Komunikačný modul s CRE musí orezať dlhšie názvy PO ako 200 znakov
[+] Mantis 2262: Umožniť hromadné označenie záznamov Registra úpadcov ako spracované/archivované