http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/349/Exekutor_Setup.exe

Popis zmien:

BUILD 349+

[~] Opravená chyba v nadpise zostavy uskutočnených platieb.

[~] Správa pre prijímateľa nie je uzavretá do úvodzoviek.

[~] Po vyplnení rodného čísla v adresári, program automaticky dosadí dátum narodenia, pokiaľ je rodné číslo zadané podľa pravidiel. Algoritmus nekontroluje správnosť rodného čísla pomocou delenie 11, ale iba berie prvých šesť číslic, z ktorých zostavuje rodné číslo.

[~] #$SPIS_NAROK_OPRAVNENEHO_A_PRAVNEHO_ZASTUPENIA - nárok oprávneného + právneho zastúpenia (úroky k dneš.dňu a instina ku dňu podania návrhu)

[~] #$DNESNY_DATUM3 - dnešný dátum v tvare napr. 05.09.2004

[~] Pridaná možnosť hromadnej zmeny umiestnenia spisov. Funkciu nájdete v Spisy/Služby.

[+] Pridaný importovací filter XML dát z internetbankingu Tatrabanky.

[~] Stĺpce ktoré nemajú význam byť roztiahnuté pri zväčšení formulára zostávajú v nezmenenej šírke.

[+] Možnosť zadefinovania rozdielneho mena a hesla pripojania k databáze.

[~] Opravená chyba pri zápise záznamu importu bankového výpisu do vyúčtovania EK.

[~] Opravená chyba zoraďovania záznamov v importe bankových výpisov.