http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/355/Exekutor_Setup.exe

Popis zmien:

BUILD 355+

[-] Zrušená možnosť definovania operácie, ktorá vo vyučtovaní účtovala aj do príjmu a výdaja (od verzie 352), lebo tento spôsob zápisu spôsoboval chyby vo výpočtoch.

[~] Po zadaní nového záznamu do vyúčtovania EK sa dátum zapamätá a pri novom zázname sa prednastaví. Slúži to na rýchlejšie zadávanie cyklických platieb s rovnakým dátumom.