Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

Hlavné novinky a zmeny:

 • na tlačovú zostavu vystavenej faktúry sme pridali informáciu o platiteľovi, ktorá sa zobrazí pri generovaní faktúry, kde odberateľom je oprávnený, ale platiteľom je povinný
 • návrhy do 31.05.2010 neznižujú základ zákonnej odmeny exekútora o platby, ktoré boli zaplatené na nárok oprávneného pred doručením poverenia
 • možnosť nastaviť program, aby nezapočítal trovy oprávneného v exekučnom konaní do základu pre výpočet zákonnej odmeny exekútora
 • SYLK export spisov rozšírený v časti exekučného titulu o názov, dátum vydania, právoplatnosti, vykonateľnosti
 • pridaný stav exekúcie do súvisiacich spisov
 • pokiaľ komunikačný modul so Sociálnou poisťovňou zistí, že sa podáva opakovaná súčinnosť, tak namiesto novej súčinnosti pridá opakovanú súčinnosť, pri ktorej sa nezasiela poverenie a tým sa výrazne zvyšuje rýchlosť odoslania súčinností do SP
 • pokiaľ je poverenie naskenované vo formáte, ktorého veľkosť súboru je vyššia ako 512kB, tak komunikačný program súčinnosti so SP zmenší prílohu na maximálnu povolenú veľkosť
 • doplnené filtrovanie spisov na základe súčinnosti s Centrálnym registrom exekúcií
 • možnosť filtrovania súčinností s CRE na ukončené exekučné konania
 • zobrazenie súčinnosti s CRE v úkonoch nad spisom. Táto súčinnosť nie je zobrazovaná v súvisiacich spisoch, lebo to nemá opodstatnenie
 • možnosť pridať súčinnosť s CRE v úkonoch nad spisom
 • pokiaľ súčinnosť so SP bola podaná na fyzickú osobu - podnikateľa, tak program vytvorí dve súčinnosti, kde jedna je na osobu (FO) a druhá ako na zamestnávateľa (PO). Lenže pokiaľ sa jedna vyhodnotí ako nevybavená, tak sa nedala pridať opakovaná súčinnosť dokým druhá bola v stave evidovaná alebo overená
 • z rozúčtovacej obrazovky je možné otvoriť zoznam spisov, kde sa rozúčtovávaný spis zobrazí ako zvolený a je možné rýchlo zobraziť všetky informácie o spise
 • prepojenie konkurzov Cribis a ORSR s detailom adresára

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií