Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • možnosť deaktivovania šifrovanej komunikácie s katastrálnym portálom v prípade, že beriete na seba riziko, ktoré prináša nešifrovaná komunikácia
  • možnosť obmedzenie počtu zasielania opakovaných požiadaviek na jedno opakovanie. Touto možnosťou zamedzíme veľkému počtu opakovaných žiadostí v jeden deň v prípade, že ste v minulosti zadávali alebo opakovali súčinnosti nárazovo, tak každé opakovanie spôsobuje opakovanie veľkého počtu záznamov
  • možnosť definovanie vlastnej hlavičky pre prílohu k zásielke v závislosti od druhu zásielky
  • možnosť filtrovania súčinností s bankami podľa dátumu reálneho odoslania do CRIFu a podľa toho či je požiadavka prioritná, t.j. zadaná ručne, alebo opakovaná
  • v súčinnosti s DIPZSR sa presnejšie definuje stav komunikácie, kde sa pridali stĺpce na stav vyhľadania subjektu a vyhľadanie vozidiel
  • pridaný zástupný reťazec na rodné číslo povinného #$POVINNY_RC
  • do univerzálneho exportu / importu spisov boli doplnený právny zástupcovia oprávneného a povinného
  • pridaný nový stav "čaká na overenie" pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, ktorý bol pridaný medzi stavy evidované a overené a komunikačný modul ich vyhodnotí ako evidované

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií