Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • komunikačný modul s ÚDZS prepojený cez webservice
 • program ponúka pri druhej verzii rozúčtovacej obrazovky možnosť zlúčenia záznamov na výdajovej strane, aby sa zredukoval počet záznamov a znížili poplatky za počet pohybov na bankovom účte
 • pokiaľ dôjde k opakovanej súčinnosti s bankami, kde spis poslednej súčinnosti bol ukončený, tak systém označí novú požiadavku ako prioritnú a komunikačný modul ju doručí do CRIFu akoby sa jednalo o novú súčinnosť
 • pridaný nový formát CSV odpovede offline Registra obyvateľov
 • pridaný používateľský export obsahujúci zoznam povinných, počty spisov a ich zoznam
 • tlač zoznamu úkonov nad spisom
 • tlač položiek prevodného príkazu
 • systémový dotaz, ktorý vráti zoznam spisov, kde sa nezhoduje vydavateľ poverenia s adresátom dokumenty na základe §44
 • pridané zástupné reťazce, ktoré vrátia prvú a poslednú splátku podľa splátkového kalendára a výšku splátky
 • do zjednodušenej verzie Ičkovej obrazovky doplnená paušálna odmena exekútora pri zobrazení skutočných trov exekúcie
 • možnosť tlače prílohy k zásielke podľa aktuálneho zoradenia záznamov
 • program zamedzí zadanie logicky nesprávneho dátumu vydania a doručenia poverenia, aby sa zamedzilo zadaniu dátumov v tvare napr. "03.05.0215"
 • komunikačný modul súčinností s bankami neodošle požiadavku z nezmyselným dátumom vydania poverenia
 • pridaná kontrola správnosti rodného čísla a IČO pri exporte XML dávky do VŠZP
 • používateľské dotazy sa dajú okrem exportu do formátu CSV zobraziť na obrazovke alebo tlačiť cez používateľsky definovanú tlačovú zostavu

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií