Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

 • opravená chyba detekcie okresného súdu pri súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, kde bol problém pri detekcii Považská/Banská Bystrica, Bratislava 1-5 a Košice 1-2
 • doplnený používateľský dotaz na vymoženú odmenu exekútora podľa oprávnených
 • pri exporte prevodných príkazov sa kontroluje správnosť IBAN a BIC
 • rozúčtovacia obrazovka umožňuje zobrazenie všetkých častí pohľadávky bez zohľadnenia úhrad na jednotlivých častiach
 • obrazovka informácií o spise obsahuje sumy spolu pre oprávneného a jeho PZ, paušálnu odmenu, náhradu za stratu času
 • zobrazenie histórie zmien na adresári kontaktov, vyúčtovaní EX, importom bankových výpisov
 • možnosť vytvárania vlastných zástupných reťazcov
 • pri vypnutom filtrovaní záznamov vstupujúcich do fakturácie a prevodných príkazov sa zobrazujú všetky záznamy, ktoré neboli vložené do fakturácie alebo prevodných príkazov
 • pokiaľ položka bankového výpisu neobsahuje popis, tak do popisu rozúčtovacej platby sa vloží názov kontaktu
 • v nastaveniach programu pribudla možnosť nastaviť poradové číslo dokumentu v popise obálky
 • pridaný zástupný reťazec, ktorý vráti zoznam platieb, ktorý je vyžadovaný VšZP ako prehľad úrad do záverečnej správy
 • filtrovanie spisov na základe súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zohľadňuje súvisiace spisy
 • možnosť vytvárania zálohových faktúr
 • možnosť filtrovania odpovedí ÚDZS, kde sa zobrazujú povinní a/alebo oprávnení v živých spisoch
 • východzí stav pohľadávky sa nastavuje ako neprednostná pohľadávka

 • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií