Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • opravená chyba pri detekcii zmenenej odpovede v prípade opätovného zamestnania v súčinnosti so SP
  • implementovaný nový formát importného súboru RegOb
  • opravená chyba pri automatickom opakovaní súčinnosti s bankami, kde sa nezopakovali všetky opakovateľné v prípade, že predchádzajúca súčinnosť bola archivovaná
  • import spisov VšZP automaticky prednastaví prednostnú pohľadávku
  • možnosť pridania popisu prevodného príkazu na lepšiu identifikáciu prevodného príkazu
  • opravená chyba pri zápise do CRE v prípade postúpeného spisu
  • umožnené zadanie prefixu a postfixu k poradovému číslu spisu pri zápise do CRE

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií