Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • výmena serverového certifikátu komunikácie s bankami
  • filtrovanie záznamov v CRE na základe výsledku komunikácie

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií