Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • možnosť nastaviť počítať odmenu exekútora do budúcna pri načítavaní do spisu v nastaveniach programu
  • možnosť nastaviť, že ktorých povinných má načítavať do príkazu /opýtať sa, iba pozitívnych, aj negatívnych/
  • po uložení elektronického formuláru možnosť zobraziť generovaný dokument alebo len generovať s neskoršou tlačou
  • kontroly zadania formulárov
  • #$BANKY_SUCET_CIASTOK vrátil nulu, pokiaľ nebola zadaná pevná alebo pohyblivá časť pohľadávky
  • komunikačný modul pošle aj súčinnosti na ukončených spisoch, aby bolo možné odblokovať účty na ukončených spisoch

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.