Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pokiaľ server CRIFu vráti 02900, tak komunikačný modul zachová požiadavku v stave neukutočnená, lebo sa jedná o preťaženie systému pri odosielaní požiadaviek
  • niektoré banky majú problém pri spracovaní nepovinných položiek, preto sme odstránili nepovinné IČO a RČ v typov osôb 1, 2 a 4
  • spätné získanie MsgID našej žiadosti

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.