Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • opravená chyba pri zobrazení bežného výživného v príkaze do banky. Údaje boli uložené korektne, len zobrazenie bolo chybné
  • chybný status 02306 - MsgID nenájdené bolo odstránené
  • upravený formát zasielania IBAN do bánk na základe požiadavky niektorých bánk
  • do VS pre banky program umožňuje generovať dvojčíselný rok spisu
  • pri zmenových formulároch PnZE a EP pri zmene výšky pohľadávky opýta, či má načítaťč aktuálny stav pohľadávky
  • pridané zástupné reťazce bez názvov účtov do PnZE a EP pre banky

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.