Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pri hromadnom pridaní súčinností s bankami je možné vypnúť detekciu ukončeného spisu alebo detekciu úmrtia fyzickej osoby
  • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty
  • opravená chyba pri zobrazení Wordu, keď od verzie MS Office 2007 zostávalo okno po vygenerovaní v pozadí a bolo nutné kliknúť na ikonu okna, aby sa zobrazilo v popredí
  • vrátená pôvodná tlačová zostava výsledkov súčinností s bankami
  • opravené rôzne drobné chyby v komunikačnom module s bankami

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií

Na stránke nájdete aj videonávod použitia programu pri komunikácii s bankami a šablóny z videonávodu.