Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pridaná podpora skupinových žiadostí na stavy účtov v komunikácii s bankami, ktoré sú uprednostňované pri zadávaní novej žiadosti
  • zavedená podpora DatabaseID pre komunikáciu s bankami v prípade potreby komunikácie s bankami s jedným ID exekútora a viacerých databáz
  • zmenená východzia hodnota odblokovania účtu v zmenovom exekučnom príkaze s bankami, kde sa predpokladá, že ten zmenový exekučný príkaz bude už posledný a po úhrade má bank odblokovať účet vo zvyšku pohľadávky
  • pridané nové zástupné reťazce #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE1 a #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE2, ktoré vracajú aktuálny nárok do riadku
  • pridané zástupné reťazce na DPH náhrady hotových výdavkov do a nad 14 dní
  • pridaný systémový dotaz na zoznam živých spisov, kde je povinný zamestnaný a nebol vydaný §66 ods 1d
  • v niektorých prípadoch hromadná tlač dokumentov nevytláčala všetky dokumenty

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií