Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom bola uvoľnená nová verzia programu Exekútor, ku ktorej bližšie informácie o zmenách nájdete tu.

Hlavné novinky a zmeny:

  • pridaný export elektronického poštového podacieho hárku vo formáte XLS pre doporučené listy v zjednodušenej verzii
  • do exportu XML pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa do aktivít obdobia zapisujú aj aktivity na súvisiacich spisoch
  • možnosť vypnúť zobrazovanie súvisiacich spisov pri generovaní dokumentu pre banky

  • a mnohé zlepšenia a odstránené chyby z predchádzajúcich verzií