Dovoľujeme si vás informovať, že dnešným dňom sme rozšírili počet našich pracovníkov poskytujúcich technickú podporu. Vzhľadom na narastajúci počet našich klientov reagujeme na potrebu zvyšovania kvality našich služieb. Všetky kontaktné informácie nájdete na odkaze Kontakty.