Program opakovane kontroluje prítomnosť hardvérového kľúča a v prípade, že nie je nájdený, tak za zobrazí hlásenie s otázkou či pokračovať alebo ukončiť program.