Pokiaľ sa Vám počas importovania súboru I. etapy komunikácie so VŠZP vypíše hlásenie ohľadne nesprávneho formátu dátumu, tak doporučujeme nastaviť formát krátkeho dátumu podľa nasledujúceho obrázku:

Control Panel - Region and Language