Keď sa klient prihlasuje k serveru na Windows 98,ME tak Windows ako prvé sa snaží nájsť počítač v sieti internet a až potom v lokálnej sieti. Riešenie je jednoduché pokiaľ používate na serveri statickú IP adresu. V súbore"Exekutor.ini" opravte v riadku "Database=" cestu k databáze aby názov servera sa vymenil za IP adresu servera.
Príklad:
Database=Server:C:\EXEKUTOR\Data\Exekutor.fdb
opravte na
Database=192.168.0.1:C:\EXEKUTOR\Data\Exekutor.fdb