Najčastejšou chybou pri používaní zástupných znakov je vynechanie znaku "_" (podtrhovátko na klávese nad písmenom P, ktoré napíšete pri zapnutej anglickej klávesnici). Okrem toho musia byť dodržané všetky znaky zástupného reťazca. Ak máte všetko skontrolované, zostáva pravdepodne posledná možnosť – program v prípade, že v databáze nenájde pre zástupný znak žiaden text, potom v šablóne ponecháva zástupný znak, aby ste okamžite videli, že Vám niečo v dokumente chýba.