Samozrejme, ako každá násilná operácia môže viesť k následkom, aj násilné alebo neočakávané operácie môžu poškodiť databázu, ale to v prípade, že klientský počítač je zároveň aj serverom. Aj napriek, skutočnosti, že SQL server FireBird je pomerne odolný k výpadkom sa doporučuje prevádzkovať na 100% spoľahlivom počítači s inštalovaným operačným systémom založeným na jadre Windows NT, kde je malá pravdepodobnosť zlyhania operačného systému z dôvodu narušenia ochrany systému. V prípade, že počítač opakovane zlyháva, treba ho dať prekontrolovať odbornému servisu, ktorý pretestuje počítač rôznymi záťažovými testmi. V prípade zlyhania počítača ktorý je využívaný len ako klientský, nehrozí väčšie riziko poškodenia z dôvodu technológie transakcií, ktoré vysokou mierou prispievajú k integrite dát, počas zlyhania,... Ohľadne transakčného systému je možné sa dočítať na internete na stránkach www.ibphoenix.comwww.ibphoenix.czwww.dbsvet.cz.