Najprv si musíme vysvetliť pojem "Forced write". Je to režim pri ktorom sa pri každej požiadavke na zmenu v databáze zapisujú údaje hneď do databázového súboru. V tomto režime je pevný disk zaťažovaný v podstate pri každej aktivite klienta. Ako je známe, rozdiely rýchlostí operačnej pamäte počítača sú rádovo 1-10 milión krát rýchlejšie ako rýchlosti komunikácie s pevným diskom. Databáza dodávaná našou spoločnosťou je implicitne nastavená do režimu "Forced write" z dôvodu, že ak sa náhodou nainštaluje databáza na menej stabilný systém, môže sa stať, že v prípade zlyhania sa datábaza nachádza v stave, keď sa nedá predpokladať, že čo už bolo zapísané do nej a do nie. Režim "Forced write" sa označuje aj ako synchrónny režim prístupu k databáze. V režime asynchrónneho prístupu si server môže dovoliť udržiavať zmeny a čítané údaje vo svojej operačnej pamäti a nemusí za každým pristupovať k databáze. Pokiaľ máte server nainštalovaný stabilný operačný systém založený na platforme Windows NT, Linux, Unix, ... a navyše je server chránený záložným zdrojom napájania, je možné nastaviť databázu do asynchrónneho režimu prístupu k databáze. Slúži na to podprogram databázového servera "GFIX", ktorý je dodávaný ako súčasť databázového servera a je nainštalovaný na počítači, ktorý prevádzkuje FireBird server. Zapnutie do režimu asynchrónneho režimu sa prevádza príkazom "gfix –write async –user SYSDBA –password masterkey c:\exekutor\data\exekutor.fdb". V prípade nastavenia do synchrónneho režimu zameňte parameter "async" za "sync". Bližšie informácie o nastavovaní iných parametrov nájdete v dokumente, ktorý sa nachádza v archívnom súbore na inštalačnom CD v adresári FireBird\Docs\IB6beta doc.zip súbor OpGuide.pdf.
Od verzie programu Exekútor 1.9.507.135 je do obrazovky servisných služieb a funkcií doplnená možnosť nastavovať synchrónny alebo asynchrónny režim databázy.