• Server je počítač na ktorom beží FireBird SQL server, s ktorým Exekútor komunikuje, ktorý zabezpečuje všetky operácie s databázou a na ktorom je umiestnená databáza.


  • Klient je počítač na ktorom sa používa samotný program Exekútor


  • Server môže byť aj klientom


  • Hardvérový kľúč je zariadenie ktoré zabezpečuje autorizované používanie programu. Bez jeho prítomnosti nie je možné prevádzkovať program v plnohodnotnom režime, ale v len režime demoverzie.


  • Sieťová verzia programu sa používa v prípade, že v reálnom čase sa vyžaduje používanie programu na viacerých počítačoch.