Program všetky informácie ukladá do databázy na serveri. Ale počas editovania dokumentu v MS Word sa do adresára dočasných súborov operačného systému ukladá dočasný súbor dokumentu s ktorým sa pracuje. Po ukončení práce s dočasným súborom sa kópia uloží do databázy a dočasný súbor sa vymaže z disku.