Pokiaľ používate bezpečnostný balík od spoločnosti ESET s.r.o. ESET Smart Security, tak sa môžete stretnúť so stavom, keď program začne vypisovať rôzne hlásenia, ktoré sa objavia po návrate po dlhšom čase nepoužívania programu. Jediné riešenie je zatvoriť program a po znovuspustení program pracuje bezchybne.

Zistili sme, že po nainštalovaní ESET Smart Security je firewall balíka štandardne nastavený tak, že blokuje dlhotrvajúce neaktívne TCP spojenie. Pokiaľ program Exekútor sa dlhšiu dobu nepoužíva, ale ostáva spustený, tak ostáva spojenie medzi klientom a serverom aktívne. Keď ESET Smart Security zistí, že spojenie je aktívne, ale nepreteká dlhšiu dobu ním žiadna informácia, tak ho jednoducho odpojí. To spôsobí pád komunikácie medzi programom a Firebird SQL serverom.

Toto správanie firewallu nijakým spôsobom neovplyvňuje konzistenciu dát, len to spôsobuje problémy užívateľovi.

Spôsob ako povoliť dlhotrvajúcu neaktivitu pri TCP spojeniach nájdete na nasledujúcich obrázkoch: