Vysvetľuje ovládanie programu pomocou málo známych techník