Nastavenia programu pre správne generovanie prevodných príkazov

Samotné použitie funkcionality