http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/539/Exekutor_Setup.exe

UPOZORNENIE: Neinštalujte si novú verziu pokiaľ máte inštalovanú verziu 4.0, lebo v novej verzii sa zmenil systém licencovania a po aktualizácii sa bude program správať ako demoverzia. Vzhľadom na nutnosť vykonať aktiváciu licencie je nutné, aby sme Vám inštaláciu aktualizácie vykonali my.

--- BUILD 539+

[~] Mantis 1594: Niektoré importované z spisy program nezobrazuje v zozname spisov