http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/540/Exekutor_Setup.exe

--- BUILD 540+
[~] Mantis 1597: Chyba "Range check error" pri univerzálnom importe spisov
[~] Mantis 1586: Označenie negatívnych odpovedí súčinností s bankami nie je nastavené ako spracované aj napriek nastaveniu programu
[~] Mantis 1602: Pridať chýbajúce zástupné reťazce na trovy exekútora ku dňu vydania UOZE
[~] Mantis 1604: Chyba pri filtrovaní spisov, ktoré neboli pridané do CRE
[~] Mantis 1603: pridať nový zástupný reťazec #$SPIS_DOKUMENT_DATUM_DALSI_MESIAC_ROK
[~] Mantis 1605: Chyba pri rozúčtovaní položky bankového výpisu na viacero záznamov vo vyúčtovaní EX
[~] Mantis 1599: úkony - výpis ORSR - neprepisuje aktuálny dátum lustrácie
[~] Mantis 1250: Možnosť kopírovania záznamu vo vyúčtovaní EX
[~] Mantis 1607: filtrácia SP
[~] Mantis 1474: Pridať možnosť upresnenia parametrov pre register obyvateľov
[~] Mantis 1611: Zamedziť možnosti vymazania pohybu z vyúčtovania EX pri výbere záznamov do prevodného príkazu
[~] Mantis 1612: Optimalizácia rýchlosti zobrazenia súvisiacich spisov
[~] Mantis 1614: #$SPIS_VRAT_POVINNYCH_RC - ak nie je r.č. nezobrazí ani dátum narodenia alebo IČO
[~] Mantis 1615: #$SPIS_UROKY_AKTUALNE3_BEZ_SUMY_UROKU- ak je vyčíslený úrok od...do... nezobrazí ho, čo nieje žiadúce
[~] Mantis 1591: Opraviť zobrazenie úrokov v #$SPIS_ZOZNAM_VYMAHANE_AKTUALNE
[~] Mantis 1617: Chyba pri zadávaní názvu kontaktu pri hromadnej tlači dokumentov
[~] Mantis 1618: Chyba pri nasnímaní čiarového kódu do obálky
[~] Mantis 1619: Dynamic SQL error pri zostavovaní SQL dotazu pri nastavení dátumových položiek na základe IBEdit
[~] Mantis 1620: Pomalé hromadné spracovanie doručeniek
[~] Mantis 1621: Pomalý export pre Slovenskú konsolidačnú, a.s.
[+] Mantis 1623: Automatické zaúčtovanie spoplatnenia súčinnosti s DIPZSR do vyúčtovania EX
[+] Mantis 1196: doplnenie do tlačovej zostavy DI oznámenie o poplatku za úkon t.j. poplatok za poskytnutie súčinnosti 0,20 EUR
[~] Mantis 1622: Hromadná tlač nenastavuje dátum inej súčinnosti na spise
[~] Mantis 1626: Náhľad skenu pri hromadnom spracovaní došlej pošty načítať z pôvodného súboru namiesto zobrazenia z miniatúry
[+] Mantis 1627: Umožniť zväčšovanie a maximalizovanie okna hromadného spracovania došlej pošty
[~] Mantis 1629: Umožniť odosielanie opakovaných súčinností so SP na základe nastavení programu
[~] Mantis 1628: Nefunguje hyperlink na www.cribis.sk
[~] Mantis 1630: Neumožiť odoslanie súčinnosti s DIPZSR a REGOB pokiaľ nie je zadaný dátum vydania poverenia
[~] Mantis 1631: Zlepšená detekcia TIMEOUT pri spracovaní požiadavky na katastrálnom portáli
[+] Mantis 1634: Hromadná zmena akcie a stavu záznamov v CRE
[+] Mantis 1633: Zlý výpočet minimálnej a maximálnej zákonnej odmeny do 14 dní
[~] Mantis 1636: Nefunkčný komunikačný modul s DIPZSR od 19.5.2015
[~] Mantis 1596: #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_SPOLU_BEZ_DPH_TROJROCNE- zle počíta
[+] Mantis 1637: Filtrovanie konkurzov CRIBIS podľa dátumu zverejnenia
[~] Mantis 1638: Pomalé načítanie spisov z doručenky pri hromadnom spracovaní došlej pošty
[~] Mantis 1639: Pri tlači obálky priamo z dokumentov nad spisom sa pýta opakovane na adresáta aj napriek tomu, že bol vybratý
[+] Mantis 1641: Doplniť upozorňovanie na platnosť certifikátu pre komunikáciu s CRE
[~] Mantis 1643: Optimalizácia rýchlosti hromadného pridávania súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[~] Mantis 1644: Nesprávna hodnota pozície GRID karty v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou
[+] Mantis 1645: Zobraziť náväznosti kontaktu k evidenciám
[~] Mantis 1642: upraviť import spisov z VŠZP
[~] Mantis 1286: vložiť nový zástupný reťazec vo vzťahu k #$SPIS_EXEKUCNE_TITULY, ktorý otestuje a nebude ignorovať duplicitu exekučných titulov
[+] Mantis 1063: pridanie možnosti zadávať viacerých oprávnených, povinných už priamo v oprave spisu ako je to u exekuč.titulov
[+] Mantis 1023: Generovať text pre pôvodný nárok oprávneného a nároku podľa exekučného titulu
[~] Mantis 920: Možnosť uhradiť trovy konania pred exekúciou
[+] Mantis 176: Maximálna odmena exekútora pri zníženej sadzbe sa používa z plnej odmeny
[~] Mantis 36: Spojenie kontaktov v adresári napr. manželov, fyzickú a právnickú osobu,...
[+] Mantis 1646: Možnosť upresnenia právnej formy povinného v spise
[+] Mantis 1647: Zákonný zástupca a opatrovník
[+] Mantis 1648: Nová rozúčtovacia obrazovka platieb od povinného