http://www.rotursoft.sk/_subdomeny/exekutor/downloads/exekutor/542/Exekutor_Setup.exe

--- BUILD 542+
[~] Mantis 1677: Export faktúr do MRP exportuje nesprávny typ DPH
[~] Mantis 1675: chybové hlásenia pri pridávaní exekvovaného majetku do spisu
[~] Mantis 1668: Gramatická chyba v texte "Uspresniť účastníkov konania"
[~] Mantis 1676: pri určení povinného v spise z FO na SO program generuje obchodný názov čo nie je žiadúce
[~] Mantis 1666: Nemožnosť aktualizácie výberu položiek do prevodného príkazu
[~] Mantis 1678: Chyba pri hromadnom importe došlej pošty -violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_POSTA_SPISY" on table "POSTA_SPISY"
[~] Mantis 1679: Nedodržaný interval opakovania súčinností s bankami pri automatickom opakovaní súčinností
[+] Mantis 914: doplnenie novej informácie ku kontaktu - 4.informácie získané z REGOB
[~] Mantis 1680: Zobrazenie elektronických súčinností v detaile kontaktu je veľmi pomalé v prípade osoby bez IČO
[~] Mantis 1681: Presunutie opakovania súčinností s bankami do komunikačného modulu

--- BUILD 541+
[~] Mantis 1649: Poznámka k osobe v spise sa nezapisuje do databázy
[+] Mantis 1651: Zástupný reťazec #$SPIS_AKTUALNA_VYSKA_POHLADAVKY_OPR_A_PZ + #$SPIS_PREDBEZNE_TROVY_SPOLU_UOZE
[~] Mantis 1652: upraviť panel zapisovania prípadov tak aby pri stlačení Esc sa len tak nezavrel
[+] Mantis 1656: Oddeliť návratové kódy vyhľadania subjektov a vozidiel od exekúcie pri DIPZSR
[+] Mantis 1655: Umožniť explicitné vyhľadávanie osôb v RegOb bez priezviska
[~] Mantis 1658: #$SPIS_VRAT_OPRAVNENYCH - ak nieje r.č. zadá 2x dátum narodenia
[~] Mantis 1657: pri prechode v zozname spisov do vyúčtovania a následne späť na zoznam program nezobrazí súvisiace spisy
[~] Mantis 1660: Obmedzenie počtu opakovaných súčinností s bankami
[+] Mantis 1661: Uprednostniť nové súčinnosti s bankami pred opakovanými